Dorabianie kluczy Tubularnych

Klucze tubularne są tak zbudowane, że do wykonania ich kopii stosujemy maszynę zaopatrzoną we frez palcowy zamontowany pionowo do nawiercanego materiału. Odpowiednie nawiercenia wykonujemy podczas nacinania surowego klucza. Klucze tubularne możemy też dorobić na podstawie kodu który jest zapisany na karcie kodowej lub zamku.