Dorabianie kluczy nietypowych

Dzięki specjalistycznym urzędziom, które posiadamy na wyposażeniu naszej pracowni, jesteśmy w stanie dorobić klucze nie typowe oraz przywiezione z zagranicy. Pozwala nam na to maszyna firmy ANSAN. Urzadzenie X-CUT to zawansowana elektroniczna maszyna która kopiuje profile kluczy nacinanych oraz nawiercanych. Dzięki niej możemy teraz wyprodukować nowy klucz surowy tzw. surówkę i skopiować go na wzór klucza dostarcznego przez klienta, nawet jeśli takiego surowca nie mamy w naszym magazynie. Kompletny proces frezowania surowca i kopiowania klucza trwa około 30 minut.  Można powiedzieć że urzadzenie X-CUT jast prawdziwą fabryką kluczy surowych w skali mikro.